PRICES 

FACIALS


Acne   Treatment                                                                    650   Kč 

Man's  Moisturizing Treatment                                                540   Kč

Complet Facials Treatment                                                     990   Kč

Chemical Face Peeling                                                           890   Kč

Cosmetic Facial Massage  Face Neck Décolleté                   440   Kč 

Facial with Colagen Mask                                                      1250   Kč                                         

Ozonizer Treatment                                                          150-200   Kč

Depilation Eyebrows                                                     200   Kč

Depilation Upper Lip / Chin                                           100   Kč

Forearm                                                                        350   Kč

Whole hand                                                                  500   Kč

Armpit Hair Removal depilation                                    300   Kč

Groin                                                                             350   Kč

Calf to knee                                                                   400   Kč

Thighs                                                                            500   Kč

Whole Legs                                                                    800   Kč

MANICURE

Paraffin Wax Treatment                                                         150   Kč                                         

Basic Manicure                                                                      350   Kč                                            

P-Shine  Japanese Manicure                                                 530   Kč                                                 

Wellnes Manicure                                                                   850   Kč                                            

Shellac Nail Polish  Manicure                                                 570   Kč

Gel Nails Extensions                                                               790   Kč                                          

Removal of Gel / Powder Nails                                               450   Kč

Dip Powder Nails Extensions                                                  990   Kč